Акценти

В Клиника по урология се извършват отворени операции с голяма и много голяма степен на сложност: бъбречна трансплантация; радиоизотопна детекция на сентинелни лимфни възли при рак на простатната жлеза и тумори на пикочния мехур; нерв-съхраняваща радикална простатектомия /отворена ретропубична, отворена перинеална и лапароскопска/, включително и при локално авансирали тумори на простатната жлеза; разширена тазова и ретроперитонеална лимфна дисекция при онкоурологични заболявания; тотална цистектомия при мъже и жени с реконструктивно възстановяване на ортотопичен илеачен пикочен резервоар.

Извършват се в пълен обем реконструктивни операции за заместване на увредени уретери с изолиран тънкочревен сегмент по собствена, оригинална оперативна техника и много други; пълна гама лапароскопски операции, включващи: лапароскопска цистектомия; лапароскопска простатектомия и аденомектомия; лапароскопска нефректомия; лапароскопска орхидопексия; артерио- и лимф-съхраняваща лапароскопска варикоцелектомия и много други; пълна гама от ендоурологични процедури при заболявания на долните и горните пикочни пътища; ултразвукова, пневматична и механична литотрипсия на конкременти; ултразвукова аблация на простатата чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU); андрологични операции.

 

В клиниката се предлагат всички диагностични тестове, инвазивни и неинвазивни образни изследвания - абдоминална и трансректална ехография, антеградна и ретроградна пиелография, лимфосцинтиграфия,уретроцистоскопия, уретерореноскопия и нефроскопия, лапароскопия, тънкоиглена и пункционна биопсия от простатната жлеза, щипкова биопсия от пикочен мехур.

Въведени са високотехнологични терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на съвременни Европейски протоколи. В клиниката има огромен опит с оперативното лечение на рака на простатната жлеза, туморите на пикочния мехур, туморите на бъбрека. Развива се детската урология, андрологията и урогинекологията. Изключително значение се придава на ендоурологичните методи на лечение, в това число на лапароскопските операции.