Акценти

В клиниката по кардиохирургия се лекуват оперативно  пациенти над 18 г. с придобити сърдечни заболявания като исхемична болест на сърцето (ИБС) в планов и спешен порядък. Коронарната байпас операцията (АКБ, аорто-коранарен байпас) се извършва с помощта на машина за извънтелесно кръвообращение (ЕКК) или на работещо сърце (ОРСАВ). Стремежът е да бъде възстановен кръвотока през всяка достатъчно голяма артерия със значимо стеснение. При възможност байпасите се извършват с артериални присадки (байпаси, графтове), които имат по-добра дългосрочна прогноза в сравнение с венозните присадки.

Извършват се клапно съхраняващи операции на митрална, аортна и трикуспидална клапи. Пластиката на митралната и трикуспидалната клапи с цел запазването им винаги стои на първо място, като към клапно протезиране се минава само ако запазването на добре функционираща клапа не е възможно.

Минимално инвазивна клапна (аортна, митрална и трикуспидална) и коронарна хирургия – мини-стернотомията (малък разрез на гръдната кост) се прилага в клиниката от 2008 г, а все по-често се прилага мини-торакотомия за митрална и трикуспидална клапна операция, или премахване на тумори на сърцето. В някой случаи през мини-торакотомия може да бъде направен байпас (АКБ) на предния клон на лявата коронарна артерия (ЛАД, LAD), при което се използват безспорните предимства на байпас с артерия мамария (дългосрочна проходимост над 90%). При тези случаи се използва най-висок клас 3D торакоскопска апаратура. 

Извършват се хирургия на торакалната аорта – планово при аневризма на възходящата аорта, или по спешност при остро настъпила дисекация на този сегмент от аортата, Оперативно лечение на предсърдното мъждене - най-често в комбинация с друга сърдечна операция. В клиниката се прилага доказалата се със своята ефективност и безопасност за околните тъкани „крио-аблация“ (замръзяване по строго определени линии в едното или двете предсърдия), Операции за тумори на сърцето и други вродени или придобити сърдечни заболявания при възрастни (над 18 г.) пациенти.