Акценти

Във Втора клиника по хирургия се извършва диагностика,  консервативно и оперативно  лечение на пациенти с остри и хронични възпалителни заболявания на жлъчно – чернодробната  и панкреатичната системи, диагностика и оперативно лечение на заболявания на тънко и  дебело черво; хемороидална болест, анални фисури и фистули, оперативно лечение на хернии на предна коремна стена, оперативно лечение, стадиране и проследяване на болни с  доброкачествени и злокачествени заболявания на храносмилателната система.

В структурата се извършва комплексно високоспециализирано обслужване на пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашно-чревния тракт, доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, лапароскопска холецистектомия, заболявания на задстомашната жлеза, заболявания на дебелото и правото черво, хернии на предната коремна стена, заболявания на далака и заболявания на надбъбрек.

Обемът на оперативната дейност включва цялата коремна патология – билиарна и чернодробна хирургия, хирургия на панкреаса, слезката, хирургия на стомаха, тънково и дебелото черво, хирургия на предна коремна стена. Клиниката разполага с всички необходими ресурси за модерна диагностика и лечение на заболяванията.