Акценти

Първа психиатрична клиника е високоспециализирана за диагностика и лечение на пациенти, мъже и жени, във възрастов диапазон 18-65 г., с широк спектър психични разстройства: шизофрения, шизотипни и налудни разстройства; разстройства на настроението; невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства; поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и телесни фактори; разстройства на личността и поведението в зряла възраст, както и органични, включително симптоматични психични разстройства.

В клиниката се извършва и съдебно-психиатрична експертна дейност. Съдебно-психиатричната експертна дейност включва съдебно-психиатрични проблеми и експертизи в наказателното, гражданското и семейното право; задължително и принудително лечение.

Важна част от дейността на структурата е в сферата на психосоциалната рехабилитация, психопрофилактиката  и промоцията на психичното здраве. В клиниката се извършва диагностика на всички видове психични разстройства във възрастовия диапазон 18-65 г.

Прилагат се  основните диагностично-лечебни дейности в областта на психиатрията: изследване на психичен статус; изграждане на диференциално-диагностичен план, преценка на необходимостта от използване на лабораторни, инструментални и високоспециализирани изследвания и интерпретация на получените резултати; определя се индивидуално психофармакологично лечение, психотерапевтично и социотерапевтично лечение.