В отдел „Финансов контрол“ се осъществява предварителен контрол за законосъобразност на  документите, свързани с финансовата дейност на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна, преди вземане на решение от ръководството за поемане на задължение и извършване на разход в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Дейността включва проверки на документи, факти и обстоятелства, свързани с предоставяне на увереност за спазване на приложимото законодателство и вътрешните правила.