Отделът извършва цялостната дейност по осигуряване с транспортни услуги, които са пряко свързани с осъществяваната лечебно-диагностична дейност, както и транспортни услуги на съпътстващата - административно-стопанска, снабдителска и други дейности. 


Началник Отдел „Автотранспорт“ инж. А. Аракелян инж. Аракел Киркор Аракелян

инж. Аракел Киркор Аракелян

Началник Отдел „Автотранспорт“

Завършил специалност „Технология на машиностроенето“ във Висш машинно-електротехнически институт през 1990 г. От 2016 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна.