УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна e водещ център по роботизирана хирургия

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна e водещ център по роботизирана хирургия

В края на 2019г. в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Красимир Иванов за първи път в България извърши оперативна интервенция с най-модерната система за роботизирана хирургия Da Vinci Xi. Това бе първата стъпка, която даде начало в развитието на тази област от минимално-инвазивната хирургия в североизточна България. Роботът в закупен по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейски фонд за регионално развитие.

Въпреки трудностите и ограниченията, които съпътстваха лечебно-диагностичния алгоритъм на хирургично болните пациенти по време на COVID19 пандемията, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна успя да обучи и внедри няколко хирургични екипа в извършването на робот-асистираните оперативни интервенции. Те са специализирани при роботизирани операции на доброкачествени и злокачествени заболявания в областта на коремната хирургия и урологията, с ръководители съответно проф. Красимир Иванов и проф. Деян Анакиевски. Към днешна дата са оперирани повече от 300 пациенти, като това превърна УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна във водещ център по роботизирана хирургия.

Този иновативен хирургичен подход освен по-малка травма и болка за пациента, дава възможност  за по-бързо възстановяване и възвръщане към ежедневни физически занимания. Редица научни изследвания в световната научна литература, доказват че онкологичните резултати са съпоставими с тези при отворена конвенционална хирургия. Благодарение на предложение от страна на проф. Иванов, което бе разгледано и прието, от 2021г. Националната здравна каса заплаща напълно оперативните интервенции с робот при пациенти с доказани онкологични заболявания.  Допреди това бяха финансирани само гинекологичните робот-асистирани операции.

Специалистите от Първа клиника по хирургия и Клиника по урология напомнят, че диагнозата карцином не е „присъда“, а е заболяване, което може да бъде излекувано, стига да бъде диагностицирано навреме. За тази цел е необходимо при алармиращи оплаквания или данни за наличие на злокачествен процес във Вашата фамилия, да потърсите мнение от специалист и да извършите профилактични образни, ендоскопски и лабораторни изследвания.

Университетска болница „Св. Марина“ - Варна е комплексен онкологичен център, където може да бъде изпълнен целият лечебно-диагностичен алгоритъм за лечение, съобразен с последните световни стандарти. Болницата планира да закупи нов модерен хирургичен робот и да разшири портфолиото на оперативните интервенции за онко болните пациенти от страната и чужбина.