Водещи специалисти от Канада и България участваха в работна среща по проект „Повишаване на транслационните постижения в медицината“

Водещи специалисти от Канада и България участваха в работна среща по проект „Повишаване на транслационните постижения в медицината“

На 21 юни 2023 г. се проведе първата работна среща на научна група „R&D лаборатория за хранителни добавки“ по мащабния стратегически научноизследователски и иновационен проект „Повишаване на транслационните постижения в медицината“, в който Медицински университет – Варна е партньор. На форума бяха обсъдени оптичните методи за охарактеризиране на растителни екстракти, както и физико-химичните способи за екстракция и охарактеризиране на биологично активни вещества от растения.

По време на научната среща в МУ – Варна своя опит споделиха проф. инж. Тинко Ефтимов от Университета в Квебек, Канада и доц. Надежда Петкова от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Гостите представиха две лекции на теми: „Методи на приложната фотоника за анализ на растителни екстракти и „Анализ на биологично-активни вещества в растителни екстракти и функционални храни“.

На форума присъстваха над 30 преподаватели, докторанти и студенти.