Обучение за оценка на храненето в ранна детска възраст се проведе в рамките на международен проект с участието на научна група NutriLect

Обучение за оценка на храненето в ранна детска възраст се проведе в рамките на международен проект с участието на научна група NutriLect

На 28 юли 2023 г. се проведе специализирано  обучение на тема: "Специфики на инструментите за оценка на хранене в ранна детска възраст". Организатор на събитието бе Медицински университет – Варна, в партньорство с фондация "Карин дом" и с участието на научна група NutriLect. Обучението е част от стартиралия наскоро мащабен стратегически научноизследователски и иновационен проект „Повишаване на транслационните постижения в медицината“.  Програмата на форума, който е с европейско финансиране, има за цел да подпомогне разширяването на капацитета на висшите училища в посока увеличаване на компетенциите в научноизследователската работа.

 

В обучението се включиха над 40 лекари, логопеди, студенти и психолози от различни държави. Те обогатиха своите знания и опит в областта на инструментите за оценка на храненето в ранна детска възраст, както и предизвикателствата при тяхното прилагане при децата. Основен лектор на събитието бе утвърденият специалист в областта д-р Николета Йончева, логопед от фондация "Карин дом". Тя представи пред участниците своя опит в съвременните методи и практики в оценката на дисфагията и храненето при децата.