Библиотеката в сграда Ректорат на МУ-Варна затваря за ремонт

Библиотеката в сграда Ректорат на МУ-Варна затваря за ремонт

От  01.08.2023 г.  до края на годината Библиотеката в сграда Ректорат на МУ-Варна, ет. 2, ще бъде затворена във връзка с изпълнение на Договор № ЗОП-ДС-2/12.07.2023 г. за основен ремонт и функционална оптимизация. 

 

На Ваше разположение от 01.09.2023г. са библиотеките във Факултета по фармация, Медицинския колеж и електронната читалня в УМБАЛ „Св. Марина“.  Заемната за студенти в приземния етаж на сграда Ректорат ще продължи да работи както досега от 01.09.2023 г. всеки ден от 13.00 до 15.00 ч.