Новоприетите в МУ-Варна студенти от специалност „Военен лекар“ започнаха обучението си като курсанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Новоприетите в МУ-Варна студенти от специалност „Военен лекар“ започнаха обучението си като курсанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

20 новоприети студенти от направление „Военен лекар“ – съвместна специалност на МУ-Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВМА – София започнаха своето обучение. Това е шестият випуск бъдещи военни лекари, чиято образователна подготовка се осъществява като съвместен проект  между трите институции и съчетава обучение по специалностите „Медицина“, „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ и специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“.

В първите пет години Медицинският университетВарна и Морско училище осигуряват съответно медицинското и военното обучение на курсантите. Последната година на армейските медици е изцяло във Военномедицинска академия - София, където изучават военна и военнополева медицина. През 2023 година ще се дипломира първият випуск абсолвенти от единственото по рода си в страната направление „Военен лекар“.

Новоприетите студенти бяха посрещнати на тържествена церемония във ВВМУ и приветствани от неговия началник флотилен адмирал проф. Боян Медникаров:„От днес в нашия строй ще се влеят бъдещите военни лекари и офицери на въоръжените сили, подготвящи се за структурите на ВМА и корабите на ВМС. Приветствам Ви с „Добре дошли“ в училище с над 140 годишна история, подготвило поколения морски кадри на България. Поздравявам нашите млади курсанти с интелигентния избор“.