Празнични годишнини отбелязаха Катедрите и Клиниките по вътрешни болести към МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“

Празнични годишнини отбелязаха Катедрите и Клиниките по вътрешни болести към МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“

С официално честване на 10 ноември бе отбелязана 60-годишнината от основаването на най-голямата Катедра в Медицински университет – Варна – Катедрата по вътрешни болести, чиито наследници днес са Първа и Втора катедра по вътрешни болести. Тържествено бе отбелязан и 50-ят юбилей на специализираните клиники във варненската университетската болница „Св. Марина“. Гости на събитието бяха членове на Академичното ръководство и на Академичния съвет на МУ-Варна, ръководители и представители на здравни институции, медицински специалисти, партньори и съмишленици. 

В приветствие Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Светослав Георгиев поздрави с двойния празник досегашните и настоящите ръководители и членове на академичните състави на Първа и Втора катедра по вътрешни болести, както и всички медицински, здравни и административни специалисти, чиито имена са свързани с историята и развитието на катедрите и профилираните клиники от създаването им до днес. „Убеден съм, че нашите учители биха се гордели с мултидисциплинарния подход при лечението на пациентите, с активния научен живот и с пълноценната преподавателска дейност на всички специалисти от катедрите“, подчерта още проф. Георгиев.

На празничното събитие бе представен филм на университетската телевизия MU-vi.TV за историята на Катедрите по вътрешни болести и профилираните клиники през изминалите десетилетия. В него участваха личности, допринесли за развитието и утвърждаването им като авторитетни научни, образователни и лечебни центрове.

На юбилейната среща ръководителите на Първа и Втора клиника по кардиология, Клиниките по пневмология и фтизиатрия, ревматология, нефрология, клинична хематология, гастроентерология и ендокринология и болести на обмяната представиха настоящите постижения и проектите за развитие в областта на лечебно-диагностичната и научната дейност.

В знак на уважение бяха връчени плакети и грамоти на дългогодишни специалисти с принос в медицинската наука и практика. Отличени бяха проф. д-р Красимира Кисьова, проф. д-р Николай Пенков, проф. д-р Димитър Ненов, проф. д-р Светослав Георгиев, доц. д-р Христо Ганчев, доц. д-р Димитър Карастатев, доц. д-р Вера Сиракова, доц. д-р Маринка Пенева, доц. д-р Атанас Пенев, проф. д-р Хари Капонов, проф. д-р Златан Златанов, проф. д-р Христо Цеков, проф. д-р Лидия Коева, проф. д-р Искрен Коцев, проф. д-р Кирил Христозов, доц. д-р Мари Кокошян, доц. д-р Йордан Радков, доц. д-р Камен Янков, гл. ас. д-р Антоний Цонев, гл. ас д-р Мария Недялкова, гл. ас. д-р Румен Цветков, д-р Мария Миткова, гл. м. с. Грета Иванова, ст. м. с. Марта Дракова и ст. м. с. Станка Стоянова.