Студенти от МУ-Варна посетиха голяма фармацевтична компания като част от практическото си обучение

Студенти от МУ-Варна посетиха голяма фармацевтична компания като част от практическото си обучение

Студенти от специалност “Фармация” на МУ-Варна посетиха на 3 ноември голяма фармацевтична компания, като част от съвместна партньорска програма за практическо обучение. Целта на визитата бе запознаване с индустриалните производствени практики и контрола на качеството на лекарствените продукти.

По време на посещението студентите имаха възможността да обогатят познанията си в производството на инфузионни и инжекционни разтвори и на ветеринарномедицински лекарствени и имунологични препарати. Посетени бяха лабораторен блок  за ветеринарно санитарна експертиза и за диагностика на заболявания по животните. Студентите получиха познания в сферата на  дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията, а също проследиха високотехнологичния процес по създаването и производството на лекарствени средства.

Посещението премина при засилен интерес от страна на студентите и под ръководството на заместник-декана на Факултет „Фармация“ доц. Величка Андонова и асистентите Стефан Стефанов и Ивайло Пехливанов от катедра “Технология на лекарствените форми” към МУ-Варна.