Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

На 1 декември от 15.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведе информационен тур в Центъра за роботизирана хирургия в Медицински университет-Варна. Денят на отворените врати е предназначен за млади специалисти и лекари и обхваща темите „Роботизирана хирургия при злокачествени заболявания на храносмилателния тракт“, „Обучение по роботизирана хирургия“ и „Роботизирана хирургия в урологията“.

Желаещите да участват в информационния тур трябва да се регистрират на място на 1 декември от 14.30 ч. в Центъра за роботизирана хирургия в Медицински университет – Варна, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, ет.2,  Ендоскопски център.

Денят на отворените врати се осъществява по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо да Винчи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Покана