МУ-Варна с безплатен достъп до повече от 160 000 електронни книги на De Gruyter

МУ-Варна с безплатен достъп до повече от 160 000 електронни книги на De Gruyter

De Gruyter е немско научно издателство, специализирано в областта на академичната литература. Безплатният достъп до колекциите от електронни книги ще продължи от 1 февруари до 30 април 2024 г. Това осигурява достъп до повече от 160 000 електронни книги от 56 издателства – партньори, включително University Press Library. Електронните книги са без DRM, което позволява едновременен достъп до литература от всяко място и по всяко време. Заглавията могат да се търсят по издателство и година на издаване. 

De Gruyter издава над 1100 книги и над 16 000 статии в списания всяка година, включително над 200 книги и 6000 статии със свободен достъп, в областта на хуманитарните, природните, техническите, медицинските и социалните науки, както и широк спектър от цифрови носители, включително 70 бази данни и онлайн справочници.

Достъпът е наличен на https://www.degruyter.com/