„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД е определена за университетска болница

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД е определена за  университетска болница

Академичното ръководство на Медицински университет – Варна има удоволствието да съобщи, че с Решение No 86 от 7.02.2024г. на Министерски съвет „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД е определена за  университетска болница. Това е голямо постижение в над 50 годишната история на лечебното заведение, благодарение на доверието, което Община Варна гласува на Медицински университет – Варна с предоставяне на правата за управление на СБОБАЛ – Варна.

С определянето на  СБОБАЛ – Варна за университетска болница, поставените цели пред МУ-Варна, свързани с очното здраве на гражданите и обучението на специалистите са изпълнени.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.