IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

На 28.05.2024г. след дълго боледуване ни напусна  многоуважаваният и обичан преподавател, лекар и приятел проф.  д-р  Мариана Арнаудова.

Проф. Арнаудова е завършила медицина във ВМИ Варна през 1982г. От 1988г. е асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология при МУ-Варна, от 2009г. – доцент, а от 2017г. професор към същата катедра. Проф. Арнаудова бе Началник клиника и Ръководител направление Психиатрия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна от 2011г., с дългогодишна практика при диагностиката и лечението на най-важните социално значими психични заболявания. Провела е у нас и в чужбина редица следдипломни квалификационни курсове и обучения в областта на клиничната психиатрия, индивидуалната и груповата психотерапия, организацията на болничните грижи. През 2011 г. се дипломира  по специалността магистър по здравен мениджмънт. Научно-изследователските ѝ интереси са насочени в областта на общата и клиничната психиатрия, геронтопсихиатрията, психофармакологията и др.

Проф. Мариана Арнаудова е автор на над 120 научни публикации в периодични списания и сборници, участва в написването на 3 учебника по психиатрия и психология за студенти и медицински сестри. Тя има множество участия в национални и международни конгреси и конференции. Издала е 3 самостоятелна монографии. Преподавателската и дейност е свързана с лекционен курс за обучение по психиатрия на студенти от V курс- медицина и „гериатрия” за медицински сестри 3-ти курс към МУ –Варна. Преподава  психиатрия на английски език на обучаващи се чуждестранни студенти в МУ-Варна като самостоятелно изнася целия лекционен курс.

Живот, отдаден на науката и на просперитета на Медицинския университет-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна!

Поклон пред светлата и памет!

Поклонението ще се състои на 31 май /петък/ от 12 ч. в Катедрален храм „Св. Успение Богородично“.