Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана обява [публикувано на 19.05.2016г. в 17:37ч.]