Информация относно невъзлагане [публикувано на 01.06.2016г. в 18:49ч.]