Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12