Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 05.07.2016г. в 14:28ч.]