Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 07.10.2016г. в 11:01ч.]