Протокол 1 [публикувано на 26.08.2016г. в 11:19ч.]
Протокол 2 [публикувано на 20.09.2016г. в 13:20ч.]