Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 20.09.2016г. в 16:09ч.]