Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Първа клиника по вътрешни болести, Първа клиника по нервни болести и Клиника по урология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД