Решение за определяне на изпълнители [публикувано на 20.01.2017г. в 17:33ч.]