Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

6498_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:39ч.]
6498_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 15:31ч.]
6498_10_2016.jpg [публикувано на 27.10.2016г. в 9:48ч.]
6498_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:14ч.]
6498_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 10:07ч.]