Протокол 1 [публикувано на 20.09.2016г. в 15:59ч.]
Протокол 2 [публикувано на 13.10.2016г. в 12:45ч.]