Протокол 1 [публикувано на 15.11.2016г. в 16:47ч.]
Протокол 2 [публикувано на 14.12.2016г. в 16:19ч.]
Таблица към Протокол 2 [публикувано на 14.12.2016г. в 17:11ч.]