Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 21.11.2016г. в 15:49ч.]