Договор 6654/12.12.2016 г. със „Залива 47-СП“ АД [публикувано на 19.12.2016г. в 11:43ч.]
Анекс към договор № 6654 от 12.12.2016 г..pdf [публикувано на 13.01.2020г. в 11:00ч.]