Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 29.12.2016г. в 15:39ч.]