Обявление за възложена поръчка [публикувано на 26.10.2016г. в 16:06ч.]