Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 23.12.2016г. в 15:06ч.]