Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, за период от две години