Решение за определяне на изпълнители [публикувано на 09.02.2017г. в 17:30ч.]
Таблица към Решение № Р-77/ 09.02.2017 г. за определяне на изпълнители [публикувано на 09.02.2017г. в 17:37ч.]