Архитектура [публикувано на 09.12.2016г. в 16:58ч.]
Вътрешни ел инсталации [публикувано на 09.12.2016г. в 16:58ч.]
Пожарна безопасност [публикувано на 09.12.2016г. в 16:59ч.]
ОВК [публикувано на 09.12.2016г. в 16:59ч.]
Медицинска технология [публикувано на 09.12.2016г. в 16:59ч.]
Медицински газове [публикувано на 09.12.2016г. в 16:59ч.]
Конструктивно становище [публикувано на 09.12.2016г. в 16:59ч.]
Енергийна ефективност [публикувано на 09.12.2016г. в 16:59ч.]
ВиК [публикувано на 09.12.2016г. в 17:00ч.]
ПУСО [публикувано на 09.12.2016г. в 17:00ч.]
Пожарна безопасност [публикувано на 09.12.2016г. в 17:01ч.]