Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за промяна [публикувано на 12.12.2016г. в 16:56ч.]