Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти [публикувано на 28.12.2016г. в 16:16ч.]