Обявление за оповестяване откриването на процедура [публикувано на 10.02.2017г. в 17:31ч.]