Решение за определяне на изпълнители [публикувано на 22.03.2017г. в 16:48ч.]