Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 15.02.2017г. в 16:19ч.]