Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Информация относно невъзлагане [публикувано на 13.01.2017г. в 16:04ч.]