Обявление за възложена поръчка [публикувано на 13.01.2017г. в 16:42ч.]