Договор 6667/09.01.2017 г. с „Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД [публикувано на 27.01.2017г. в 15:44ч.]
Договор 6668/09.01.2017 г. с „Б.Браун Медикал“ ЕООД [публикувано на 25.01.2017г. в 15:45ч.]
Договор 6669/09.01.2017 г. с „Екофарм“ ЕООД [публикувано на 30.01.2017г. в 15:25ч.]
Договор 6670/09.01.2017 г. с „Химимпорт фарма“ АД [публикувано на 30.01.2017г. в 15:26ч.]
Договор 6671/09.01.2017 г. с „Маримпекс-7“ ЕООД [публикувано на 30.01.2017г. в 15:27ч.]
Договор 6672/09.01.2017 г. с „Медекс“ ООД [публикувано на 30.01.2017г. в 15:28ч.]
Договор 6673/09.01.2017 г. с „Медофарма“ ЕООД [публикувано на 27.01.2017г. в 15:46ч.]
Договор 6674/09.01.2017 г. с „Фьоникс Фарма“ ЕООД [публикувано на 30.01.2017г. в 15:29ч.]
Договор 6675/09.01.2017 г. с „Про фармация“ ЕООД [публикувано на 30.01.2017г. в 15:30ч.]
Договор 6676/09.01.2017 г. със „Софарма трейдинг“ АД [публикувано на 27.01.2017г. в 15:47ч.]
Договор 6677/09.01.2017 г. с „Търговска лига - Национален аптечен цевнър“ АД [публикувано на 27.01.2017г. в 15:48ч.]