Закупуване на ендоскопска видеосистема със светлинен LED източник за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД