Закупуване на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна