Обявление за възложена поръчка [публикувано на 02.02.2017г. в 17:14ч.]