Обявление за възложена поръчка [публикувано на 19.12.2016г. в 17:54ч.]