Обявление за възложена поръчка [публикувано на 08.08.2016г. в 11:08ч.]